Leefbaarheidsinitiatief Geldermalsen

Voor het dorp Enspijk hebben wij een project "Hemelspiegel" ingediend voor het plaatsen van een zonnewijzer op het historisch eiland bij de Dorpskamer en de kerk. We willen graag in aanmerking komen voor het leefbaarheidsbudget van de gemeente Geldermalsen. Van maandag 26 januari tot en met zondag 8 februari 2015 kan er door alle inwoners uit de 11 dorpen van de gemeente Geldermalsen gestemd worden. Het stemformulier is te vinden op de site van de gemeente Geldermalsen of in het Nieuwsblad Geldermalsen van komende week. Ook ons ingediende project: Enspijk/Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen/Plaatsen van unieke zonnewijzer 'Hemelspiegel' kunt u daar downloaden: www.geldermalsen.nl 

Uit het Nieuwsblad Geldermalsen:

Raadzaal vol met goede ideeën

20-01-2015 23:38

GELDERMALSEN - Een raadzaal vol met goede ideeën, dat was de Informatiemarkt van Leefbaarheidsinitiatieven die dinsdagavond werd gehouden in het Geldermalsense gemeentehuis. De afgelopen weken konden inwoners van de gemeente een plan indienen voor een project dat de leefbaarheid vergroot. Alle indieners kregen tijdens de informatiemarkt de kans om hun plan in een pitch van drie minuten te verkopen. Wethouder Ronald van Meygaarden: ,,We hebben 36 plannen binnengekregen die ontzettend gevarieerd zijn.'' In totaal is er een bedrag van 100.000 euro te verdelen over deze initiatieven. Welke plannen beloond worden met een geldbedrag, bepalen inwoners. Van Meygaarden: ,,Inwoners kunnen middels een stembiljet in de krant of via de website van de gemeente een stem uitbrengen op het volgens hun beste initiatief.'' Deze stemmen bepalen voor zeventig procent de uitkomst, de overige dertig procent wordt door de gemeenteraad toegezegd.

mapGeïnspireerd door de zonnewijzer in Tricht, die Astrid van der Werff in 2008 op de zijgevel van haar huis heeft gemaakt en haar idee voor een zonnewijzerroute, willen we in ieder dorp van de gemeente Geldermalsen een unieke zonnewijzer realiseren. Iets eigens voor ieder dorp en door een wandel- en fietsroute verbonden met de zonnewijzers in de andere dorpen. Leuk voor de eigen inwoners, voor bezoekers en voor de generaties na ons!

Om dit plan uit te voeren is de Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen opgericht. Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen, jong en oud, te betrekken bij de keuze, het ontwerp en de locatie van de zonnewijzers. Wij horen ook graag uw opmerkingen en suggesties!