Nominaties cultuurprijzen gemeente Geldermalsen bekendgemaakt

In het Nieuwsblad Geldermalsen stond afgelopen week geweldig nieuws! We zijn door de gemeente genomineerd voor de Cutluurprijs 2016. We voelen ons zeer vereerd.

28-09-2016, 09:42 | Van de redactie

GELDERMALSEN De Cultuurprijscommissie van de gemeente Geldermalsen heeft deze week de nominaties bekendgemaakt voor de tweejaarlijkse Cultuurprijs en de Jo de Gram Prijs. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens een speciale bijeenkomst op vrijdagavond 18 november om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen. De voorzitter van de Cultuurprijscommissie, wethouder Niko Wiendels, verzorgt de prijsuitreiking.

Voor de Cultuurprijs 2015-2016 zijn genomineerd:

Toneelvoorstelling 'Het water komt': Een voorstelling over de evacuatie van de Betuwe in 1995 toen het water in de rivieren erg hoog stond

Ode aan de Linge: De jaarlijkse kunstmanifestatie in het Lingepark in Geldermalsen

Zonnewijzerroute Geldermalsen: Een initiatief gericht op de ontwikkeling van een wandel- en fietsroute langs unieke zonnewijzers in alle dorpen

De Cultuurprijs is een oeuvreprijs voor goede inzet op cultureel gebied en bestaat uit een juryrapport, een oorkonde en een geldbedrag van € 900,--.

Voor de Jo de Gram Prijs 2015-2016 zijn genomineerd:

Stichting Festivate Organisatie jaarlijks terugkerend dance-event door en voor jongeren

Lingefilm Kids Stimuleren kunst- en cultuurbeleving van kinderen vanuit Filmtheater LingeFilm

Vereniging Jongerenkoor Tzill Kinderen in verschillende leeftijdsgroepen ontwikkelen met plezier hun muzikale talenten en werken gezamenlijk toe naar een fantastisch optreden

De Jo de Gram Prijs is een aanmoedigingsprijs die wordt toegekend aan nieuwe initiatieven die kunnen uitgroeien tot een aanvullende cultuuruiting in de gemeente Geldermalsen en aan bijzondere initiatieven die betrekking hebben op cultuuruitingen door de jeugd. De Jo de Gramprijs bestaat uit een oorkonde, juryrapport en een geldprijs van € 450,--