Ontwerp wordt voorgelegd

Het ontwerp is dinsdag 11 juli voorgelegd aan Paul van Mook, historicus uit Gellicum.

Cheque ontvangen van Rabobank West-Betuwe

Dinsdag 6 juni 2017 werd door medewerkers van de Rabobank West-Betuwe aan ons een cheque overhandigd. We zijn blij met het bedrag wat we ontvangen hebben. Dankzij onze trouwe stemmers kunnen we weer verder met onze plannen voor een zonnewijzer voor Gellicum.

Zonnewijzers - schaduw van de tijd

Lezing over zonnewijzers door Frans Maes. Een samenwerking van de HKWB en het NUT Geldermalsen op dinsdag 11 april 2017 in de Pluk in Geldermalsen. Aanvang: 20.00 uur.

Een meervoudige zonnewijzer uit de 18e eeuw, bij De Slotplaats in Bakkeveen.

Zonnewijzers - schaduw van de tijd.

De meeste mensen kennen zonnewijzers als - al of niet roestige - tuinornamenten. In Geldermalsen weten velen inmiddels beter. Zeker nu de Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen al enige tijd aan de weg timmert, en inmiddels in vijf dorpen in de gemeente zonnewijzers heeft gerealiseerd. Frans Maes uit Nijmegen, bestuurslid van de Nederlandse Zonnewijzerkring en adviseur van de Stichting, gaat in zijn voordracht in op de werking, geschiedenis en toekomst van dit bijzondere instrument.

De zonnewijzer is wellicht het oudste wetenschappelijke instrument van de mensheid. Zonnewijzers regelden eeuwenlang het dagelijks leven. Ze wezen de tijd van de dag, maar ook de tijd van het jaar, de datum. We blikken even naar het verleden, naar Babylonië, Griekenland, Egypte, de Middeleeuwen, en naar verschillende manieren van tijdrekening in die culturen.

Het type zonnewijzer dat bij onze tijdrekening hoort, is de poolstijlzonnewijzer. De poolstijl wijst naar de Poolster, het punt aan de hemelbol waar de vaste sterren omheen lijken te draaien. Daarvan zijn vele uitvoeringsvormen te vinden, waaronder fraaie exemplaren. Hoe werkt deze zonnewijzer? Waarom wijst hij altijd een andere tijd aan dan ons horloge? Waar moet je op letten als je er een wilt kopen? Hoe moet hij opgesteld worden? Daarnaast zijn er andere typen zonnewijzers, ook in en rond Geldermalsen Wat zijn de achterliggende principes?

Zonnewijzers waren niet alleen onmisbare gebruiksvoorwerpen, maar werden vanaf de 17e eeuw ook luxe-artikelen waarmee men zijn eruditie, goede smaak en welstand etaleerde. Daar zijn nog fraaie exemplaren van te vinden.

Tot het midden van de 19e eeuw had elke plaats zijn eigen tijd, de ware plaatselijke tijd, die gebaseerd was op de stand van de zon aan de hemel ter plaatse. Toen er snelle communicatiemiddelen verschenen, zoals de trein en de telegraaf, werd dit minder praktisch en ging men aan de tijd sleutelen. Er werden tijdzones ingesteld, bij ons de Midden-Europese tijd, waaraan later nog de zomertijd werd toegevoegd. Daarmee raakte de zonnestand, en daarmee de zonnewijzer, in onbruik als tijdmeter. Vanaf de jaren '70 is er een hernieuwde belangstelling voor zonnewijzers. Die heeft niet alleen geleid tot de oprichting van verenigingen in meerdere landen, maar ook tot nieuwe ontwikkelingen en nieuwe principes. Ook daarvan zullen we voorbeelden tegenkomen.

Alle leefbaarheidinitiatieven in de categorie 5.000,- gehonoreerd!

13-12-2016, 12:56 | Van de redactie

GELDERMALSEN Van 7 november t/m 4 december kon iedereen zijn aanvraag voor een deel van het leefbaarheidsbudget in de gemeente Geldermalsen indienen. Er zijn in totaal 21 initiatieven ingediend waarvan 12 in de categorie tot 10.000 euro en 9 in de categorie tot 5.000 euro. Voor elke categorie is een totaalbudget van 50.000 euro beschikbaar. Dit betekent dat alle initiatieven in de categorie tot 5.000 euro die aan de spelregels voldoen gehonoreerd worden. Initiatiefnemers ontvangen hierover bericht. Op de initiatieven in de categorie tot 10.000 kunnen inwoners van 15 december t/m 3 januari stemmen.

Op woensdagavond 14 december presenteren initiatiefnemers van de projecten in de categorie tot 10.000 euro hun project. De avond begint met korte pitches waarin de initiatiefnemers plenair hun project toelichten. Daarna is het op de informatiemarkt mogelijk om meer te weten te komen over de projecten. Raadsleden en inwoners zijn van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur. Het gemeentehuis is open vanaf 19.30 uur.

Op de dag erna, donderdag 15 december, kan het stemmen beginnen. Op 9 januari worden tijdens de nieuwjaarsreceptie de vijf winnaars in de categorie tot 10.000 euro bekendgemaakt.

De gehonoreerde projecten in de categorie tot 5.000 euro:

-Bevrijdingsvuurestafette

-Laat kinderen lekker spelen! (Stichting Speeltuin de Buitenhof)

-Cultuur voor iedereen! (Cultureel Café Geldermalsen)

-Dat klinkt beter! (Stichting Dorpshuis Tricht i.s.m. Stichting Productiehuis "Firma van Gelder")

-Optimaliseren van geluid (Dorpshuis het Duifhuis)

-Zonnewijzer voor Gellicum (Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen)

-Lekkers aan de Linge

-Jeugdorkest "MUSICOOL" (Musicool i.o.)

-MVV'58 en dorpshuis Meteren zetten zich in voor gezonde jeugd en ouderen in Meteren (MVV'58/dorpshuis Meteren)

Een overzicht van alle aanvragen van het leefbaarheidbudget staat op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget Hier staat ook een toelichting op elk initiatief.

Het leefbaarheidbudget

Het leefbaarheidbudget is een budget dat door de raad beschikbaar wordt gesteld voor maatschappelijke initiatieven. Net als vorige jaren is het een wedstrijd. De initiatiefnemer die de meeste stemmen weet te winnen, mag een deel van het budget hebben om het initiatief uit te voeren.

Een aandeel in de Betuwe

Onze aanvraag bij "Een aandeel in de Betuwe" is gehonoreerd. Vanaf 1 april kunnen leden van de Rabobank West Betuwe hun stem uitbrengen op 'Een zonnewijzer voor Gellicum". De stemronde sluit op 30 april.

Jouw stem is geld waard! Laat jij ons project bloeien?

Rabobank West Betuwe stelt een deel van haar winst beschikbaar voor het fonds 'Een aandeel in de Betuwe'. Met dit fonds vloeit een gedeelte van de winst van de bank terug naar de lokale gemeenschap. Verenigingen en stichtingen konden afgelopen periode hiervoor één project indienen.

Als lid van Rabobank West Betuwe mag jij meebeslissen hoe dit bedrag onder verenigingen en stichtingen wordt verdeeld door het uitbrengen van je stem op twee regionale projecten die je een warm hart toedraagt. Hoe meer stemmen een project ontvangt des te hoger de bijdrage voor dit project wordt.

Geef ons jouw stem van 1 tot en met 30 april 2017 op www.rabowestbetuweleden.nl  . Ben je nog geen lid, zorg dan dat je vóór 1 april 2017 lid bent van Rabobank West Betuwe en je krijgt per e-mail een persoonlijke uitnodiging om te stemmen.

Zonnewijzerroute Geldermalsen wil haar route uitbreiden met een nieuwe zonnewijzer in het kerkdorp Gellicum. Zij heeft een aanvraag ingediend in de categorie Cultureel.

Jouw stem is geld waard! Laat jij ons project bloeien?