Bezoek aan Brussel

Zaterdag 17 oktober 2015 waren we bij de bijeenkomst van de Zonnewijzerkring West-Vlaanderen. Onderwerp was de zonnewijzer van de Ancienne Farmacie Delacre op de Koudenberg 64-66 te Brussel. Het gebouw is ontworpen door architect Paul Saintenoy en is gebouwd in 1895. Het mozaÏek is gemaakt door de Italiaan Silvio Tolomei. Haan en Uil symboliseren Dag en Nacht. De mozaïekzonnewijzer werd gerestaureerd door Gino Tondat en Sarah Landtmeters. 

De lezing werd gehouden door Patric Oyen en Gino Tondat. Hieronder een kleine impressie.

    

Daarnaast werden we door Jan de Graeve rondgeleid door Brussel en liet hij ons de door hem ontworpen zonnewijzer zien aan de Boudewijnlaan 12.

          

Leefbaarheidsinitiatief 14 oktober 2015

Opnieuw hebben we in oktober 2015 meegedaan aan het leefbaarheidsinitiatief van de gemeente Geldermalsen. Alle 103 stemmers die ons gesteund hebben............ heel hartelijk bedankt! Gebleken is dat we niet in de prijzen zijn gevallen. De zonnewijzer in Enspijk kan helaas niet doorgaan.

Astrid van der Werff krijgt eervolle vermelding!

Astrid van der Werff deed afgelopen juni 2015 mee aan de zonnewijzerwedstrijd Le Ombre del Tempo/Shadows of Time in Brescia Italië. Zij ontving daarvoor een eervolle vermelding.

 

 

Expositie in Warsenhoeck

In het bezoekerscentrum van museum Warsenhoeck te Nieuwegein is momenteel van september 2014 tot en met 11 januari 2015 een tentoonstelling ingericht over "Stilstaan bij de Tijd". Er is een vitrinekast ingericht met allerlei soorten zonnewijzers die door particulieren ter beschikking zijn gesteld. Hieronder een impressie:

Bezoek aan de abdij van Herkenrode (België)

Zaterdag 18 oktober 2014 zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan de excursie van de Zonnewijzerkring Vlaanderen. Deze werd gehouden in de abdij van Herkenrode vlakbij Hasselt in België. In de tuin ligt een meridiaan die de abdij denkbeeldig verbindt met de Cisterciënzer kloosters van Frankrijk. Willy Leenders gaf uitleg over de historie van de abdij en de werking van de meridiaanzonnewijzer.